Zásadní fakta o výrazné budově, u níž končí Staroměstské náměstí a začíná Pařížská ulice. A obráceně.

Původ

Barokní chrám sv. Mikuláše postavil Kilián Ignác Dientzenhofer, eso mezi architekty své doby, v letech 1732–1739, a to jako součást okázalého klášterního komplexu řádu slovanských benediktinů. Ten zahrnoval sídlo opata (prelaturu) a budovu pro řeholníky (konvent), opatřenou atriem s vodotrysky, letní jídelnou, prostornou knihovnou a kaplí pro nemocné.

 

Kdo je u Mikuláše doma?

V současnosti v kostele působí Církev československá husitská (CČSH), která vznikla 8. ledna 1920 odštěpením stoupenců tzv. „katolické moderny“ od římskokatolické církve. CČSH se hlásí k učení Mistra Jana Husa, utrakvismu a cyrilometodějské tradici.

 

Všeho do času

I vlastnictví staveb. Benediktinský klášter byl v rámci reforem císaře Josefa II. zrušen a majetek i s vybavením kostela – včetně zvonů – rozprodán za zlomkové ceny. Poté, co několik zájemců kostel odmítlo, zakoupil nakonec budovu pražský magistrát za symbolickou částku 1600 zlatých. Kostel se pak používal jako sklad obilí, starého nábytku či archiv spisovny a krátce sloužil i jako koncertní síň.

 

Světlo nad hlavou

Když se podíváte v kostele vzhůru, spatříte krásný křišťálový lustr. Váží 1,6 tuny, jeho železná konstrukce má průměr 4 metry a vyrobily jej harrachovské sklárny v roce 1880. Je spjatý s tehdejším působením Slovanského dobročinného spolku v tomto chrámu – zdejšímu společenství jej věnoval ruský car Mikuláš II. a lustr má tvar carské koruny.

 

Problémové sousedství

Areál kláštera a kostela před asanací těsně sousedil s pražským židovským ghettem, což přinášelo nejrůznější třenice. Opat Maurus Roučka například nechal po velkém požáru Starého Města zbudovat mezi oběma územími bytelnou zeď, protože mnichy prý obtěžoval zápach z kuchyní židovských domů.

 

Teplo

Kostel míval skvělé podlahové topení: vytápění zajišťovala kamna ve sklepě, z nichž se teplý vzduch šířil systémem průduchů ústících v podlaze kostela (zakryté průduchy jsou na některých místech podlahy kostela vidět dodnes). Kamna i komíny lze vidět ve sklepě kostela, ale již se nepoužívají a byly nahrazeny elektrickým vytápěním, umístěným pod sedadly dřevěných lavic. Když Staroměstské náměstí spalují sluneční paprsky horkého léta, skýtá prostor kostela jedinečný chladivý úkryt.

 

Hudba

Díky skvělé akustice je kostel sv. Mikuláše i vyhledávaným koncertním sálem. V sezoně od jara do podzimu se zde konají koncerty vážné hudby zpravidla od 17 a od 20 hodin. Program viz www.svmikulas.cz.

 

Svatby

Kostel je oblíbeným místem pro svatby nejen mezi místními – přijíždějí sem i páry například z USA, Filipín, Číny či Japonska. Při kostele funguje pro tyto účely také projekt péče o manželské páry „na dálku“ – St. Nicolas Marriage Net. Konzultace jsou poskytovány i online přes Skype nebo e-mail, a to česky, anglicky nebo francouzsky.

 

Kreslené příběhy

Když se podíváte nahoru do kopule, spatříte oslavu sv. Mikuláše jako sloupu církve a prohlédnete si tam, jak se národy světa klaní sv. Mikuláši, jak Panna Maria přijímá sv. Mikuláše do nebe a jaký zázrak sv. Mikuláš vykonává na moři. Dále tam spatříte sv. Benedikta a motivy ze Starého zákona. Nad balkony jsou portréty čtyř evangelistů. Co se týče soch, najdete mezi nimi svaté těchto jmen: Helena, Benedikt, Bernard, Terezie, Markéta, Jiří a Michal.

 

Jmenovci

Návštěvníci Prahy si často pletou oba kostely sv. Mikuláše – staroměstský a malostranský. Malostranský je na druhé straně řeky a je mohutnější. Oba jsou přitom dílem stejného architekta, malostranský vedle Kiliána Ignáce Dientzenhofera stavěli i jeho otec Kryštof a jeho švagr (a žák) Anselmo Lurago.

 

Bohoslužby pro anglicky mluvící
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany cizinců žijících v Praze bude kostel v letošním roce spouštět rovněž projekt bohoslužeb v angličtině. Bohoslužby v českém jazyce jsou každý týden v neděli od 10.00 a ve středu od 12.00 hodin.

 Kontakt

Veškeré informace o náboženské obci, bohoslužbách, koncertech i dalších akcích v kostele sv. Mikuláše najdete na na www.svmikulas.cz.