Jeden vedle druhého jsou v Pařížské ulici postaveny secesní nájemní domy. Přesto se některé z nich svým vzhledem výrazně liší od ostatních. Jedním z takových odlišných domů je i ten, který stojí na rohu ulic Pařížské a Široké.

Nemůžete ho minout. Ať už půjdete Pařížskou nebo Širokou ulicí, tento dům tvoří dominantu obou ulic. Od ostatních se liší gotizujícím dekorem a věžičkami, které měly vyvolat dojem středověkého hradu. Přesně takový byl úmysl autorů, kteří se na výstavbě podíleli. Přestože dnes má tento dům významnou historickou i uměleckou hodnotu, ve své době a ještě mnoho let poté ho soudobí architekti považovali za obludnost. Až mnoho let poté byl v odborných kruzích vzat na milost.

Zachovalý vzhled

Vraťme se ale na samý začátek. Dům byl postaven v roce 1905 jako nájemní dům. Jeho architektem je Josef Blecha, který navrhl i několik dalších domů v Pařížské ulici. Přestože dům zaznamenal za více než sto let několik úprav, především dispozičních, vnější vzhled objektu zůstal stejný. I dnes slouží stále jako nájemní dům, kromě toho je v přízemí obchod, v němž našla svůj pražský domov značka Bulgari.

Dům je podsklepený, má přízemí, čtyři patra a podkroví. Dveře v přízemí jsou novodobě upravené. Jedním z prvků domu, které nejvíce zaujmou, jsou arkýře, kterých je hned několik. Některé arkýře nesou balkon či lodžii.

Uliční průčelí jak do Pařížské ulice, tak do ulice Široké je zakončeno římsou s atikou a členitou střechou. Podíváme-li se na tyto prvky jako celek, budeme svědky dramatického útvaru.

Umělecky hodnotná je taktéž sedlová střecha, která je na okrajích doplněna příčnými stříškami. Ty jsou zakončené štíty.

Gotický hrádek

Když k domu přicházíte, nelze si nevšimnout jeho monumentálního vyznění. Ostatně – na rozdíl od svých sousedů – vypadá skutečně odlišně. To způsobil gotizující dekor domu a hrubé kvádrování v omítce, které je patrné v přízemí a v prvním patře domu. Nechybí ani členité krakorce nesoucí arkýře a další četné prvky, které jsou inspirované gotickou architekturou. Na domě jsou proto patrné i prvky, které jsou známější spíše ze středověkých gotických hradů. Jsou to vimperky, balustrády či reliéfní erby. Ty jsou však zpracovány secesně.

Dalším výrazným prvkem domu je konzole se sochou svatého Jiří zabíjejícího draka, která je zapuštěná do nároží do výše třetího patra.

Poškozený interiér

Ke každému domu patří pochopitelně také interiér – a nejinak je tomu v tomto případě. Přestože prošel úpravami v devadesátých letech minulého století a jeho původní vzhled byl poškozen, i tak zůstává interiér domu neustále architektonicky hodnotný. Bohužel však zůstává ukryt a běžný člověk se do něj nemůže podívat.

Z původního vzhledu se dochovalo originální řešení vestibulu, jemuž dominuje mozaiková dlažba a štuková výzdoba stropů. Výzdoba se zčásti uplatňuje také v rozlehlých vícepokojových bytech.

Legenda o Jiřím a drakovi

Podle legendy se v jednom libyjském městě na počátku třetího století usídlil drak, který střežil zdroj vody. Občané museli každý den, aby se k vodě dostali, vylákat draka z hnízda. Lákadlem byla lidská oběť, kterou určil los. Jednoho dne ale los padl na krásnou princeznu. Když byla královská dcera předložena drakovi, jel kolem Jiří, který věřil v Krista, a tato víra mu pomohla draka přemoci a princeznu zachránit. Vděční občané pak na důkaz vděčnosti opustili pohanství a přijali křesťanství.

Antonín Sova

Dům na rohu Pařížské a Široké ulice byl několik let domovem Antonína Sovy, což byl český básník a prozaik. Antonín Sova byl rovněž prvním ředitelem Městské knihovny v Praze.

Narodil se v roce 1864 v Pacově, kde o 64 let později také zemřel. Jeho dílo bylo ovlivněno symbolismem, impresionismem, ale také realismem. Ve svých dílech kritizoval společnost, hledal morální a společenské hodnoty a objevoval vlastenectví – například v symbolistické sbírce Zlomená duše.

V domě na rohu Pařížské a Široké ulice žil a tvořil v letech 1918–1925. Upozorňuje na to také pamětní deska, která je umístěna na domě v Široké ulici.

 

Gotický slovník

Architekt Josef Blecha navrhl sice secesní dům, ale použil na něm mnoho gotických prvků.

 

krakorec – kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva a nesoucí zpravidla arkýř, prevét či ochoz

 

vimperk – trojúhelníkový štít nad portály a okny, který zdůrazňuje vertikalitu

 

balustráda – ozdobné zábradlí, které je vytvořené pomocí nízkých sloupů

Sdílejte
Předchozí článekVĚČNÁ SLÁVA BURGERU
Další článekEXTRÉMNÍ MONTBLANC