Když dojdete na konec Pařížské ulice k hotelu InterContinental, naproti na nábřeží uvidíte velkou budovu s výrazným štítem. To je pražská právnická fakulta.

Novoklasicistní budova je dílem architekta Jana Kotěry. Stojí na vltavském nábřeží, dokončena byla v roce 1931 a její stavbu provázely problémy finanční, politické i jiné. Dnes se zde vzdělává česká právnická elita. Neváhejte a přidejte se na okamžik mezi studenty a profesory. Fakultu si přes den můžete prohlédnout i zevnitř!

Projděte vstupní halou a vejdete do obrovského chrámu právní vědy. Hned na vás zapůsobí velká centrální hala, které studenti říkají bazén. Současná fakulta slouží k výchově a vzdělání budoucích právníků až od roku 1931, kdy byla dokončena. Do té doby se právníci v Praze vzdělávali v budově Karolina na Ovocném trhu, která však počátkem minulého století už přestávala dostačovat. Padlo tak důležité rozhodnutí. Vznikne nová česká univerzita, jejíž součástí bude i právnická fakulta. Stavba bude stát u Čechova mostu a přesně naproti ulice bude vybudována německá univerzita, jejíž vzhled bude zrcadlově obrácený proti české budově. Češi vs. Němci, takový byl smělý plán.

První potíže

Vytvořením návrhu nových budov byl pověřen Jan Kotěra, vůdčí osobnost české moderní architektury. Psal se rok 1907. O rok později byly slavnostně položeny základní kameny obou univerzit za přítomnostitehdejšího rektora Univerzity Karlovy Leopolda Heyrovského, jenž byl specialistou na římské právo a byl také autorem vynikající učebnice římského práva.

Kotěra připravil návrh secesní budovy, ten ale odmítl rakouský arcivévoda František Ferdinand d’Este. Následovaly materiální i finanční problémy, které ještě více zkomplikovala smrt arcivévody a následná první světová válka, během níž pochopitelně byl projekt pozastaven.

Politický zásah

Po válce a rozpadu Rakouska-Uherska musel být celý projekt přehodnocen, neboť vzhledem k okolnostem již nebyla německá univerzita v Praze žádoucí. Místo ní měla být vybudována budova rektorátu a teologická fakulta.

I po smrti rakouského arcivévody měl architekt Kotěradalší potíže. Jeho matka totiž pocházela z Německa, což se nelíbilo představitelům nového českého státu. Ti chtěli českého architekta, tedy člověka, jehož původ byl ryze český.

Politika tady sehrála velkou roli a došlo dokonce k tomu, že Kotěra o projekt přišel. Byla vyhlášena nová veřejná soutěž. Tento postup však vyvolal v architektonických kruzích velkou vlnu kritiky a nesouhlasu Kotěrových kolegů, kteří se většinou odmítli soutěže zúčastnit. Kotěra tak vyšel ze soutěže vítězně a zdálo se, že mu nyní štěstí konečně přeje a může se do svého projektu, jemuž věnoval již tolik let, pustit naplno. Slavný architekt ale vážně onemocněl a nestihl stavbu dokončit. V roce 1923 zemřel. Před svou smrtí však stihl odevzdat plány.

V rukou nástupce

Projektu se dále ujal Ladislav Machoň, Kotěrův žák a kolega, jenž se rozhodl projekt svého učitele zrealizovat. Držel se však úzkostlivě plánů a návrhů a odmítl cokoliv předělat či upravit.

Stavbu i nadále provázely finanční problémy. Muselo se spojit šest velkých pražských stavebních společností, aby zvládly projekt dokončit. Přesto však byla dokončena pouze jedna z budov – právnická fakulta, a to v roce 1931.

Fakulta stojí už 83 let. Nevadí, že nejste studenti práv. I tak můžete vstoupit dovnitř a zblízka si prohlédnout její jedinečný vzhled i výzdobu, stejně jako její historii.